2019. augusztus 24. szombat | Mai névnap: Bertalan, Holnap Lajos napja lesz.
Kérdése van? Központi telefonszámunk: (70) 386-7307

Jogi Nyilatkozat


ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(Interneten keresztüli ajándéktárgy rendelés szolgáltatáshoz)


 Az ÁSZF a felhasználó számára tárolható és nyomtatható verzióját itt találja.

A részletes adatvédelmi nyilatkozat nyomtatható verzióját itt találja.


Szerződő felek

 

Jelen Internet oldal üzemeltetője, a továbbiakban ÜZEMELTETŐ és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

Szerződéskötés

 

A Megrendelő ajándéktárgyak előállításával, nyomásával valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre. Az üzemeltető a megrendelést 48 órán belül igazolja vissza, ha ez nem valósul meg a megrendelő mentesül az ajánlati kötelezetség alol. Az interneten megkötött szerződés írásban foglaltnak tekintendő. A honlapon megkötött szerződést nem iktatja az üzemeltető. A szerződéskötés nyelve magyar. A webshop a magatartási kodexnek nem veti alá magát.Adatbeviteli hibák kijavításának lehetősége

Az elgépelt helytelenül leadott megrendeléseket könnyedén javíthatja a böngésző vissza gombjával. A véglegesített, leadott megrendelést javítani a válasz e-mailben leírt levélben van lehetőség.

 

Árak

 

Az Áruk szállítása az ÜZEMELTETŐ weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ÜZEMELTETŐ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog

Mivel a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített termékről beszélünk, egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áru értékesítéséről van szó ezért ebben az  esetében az elállás lehetősége kizárt.

Szállítás

 

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Megrendelő és az ÜZEMELTETŐ eltérően nem állapodott meg. Az ÜZEMELTETŐ részteljesítésre jogosult. Az ÜZEMELTETŐ szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelőt, kivéve az ÜZEMELTETŐ súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. Az ÜZEMELTETŐ megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Megrendelőre. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelő nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, az ÜZEMELTETŐ határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Kézbesítés során megsérülő csomagot a megrendelőnek jegyzőkönyvezés mellett kérni kell a csomag felbontását, illetve a csomag kibontását követően észlelt törés esetén azonnal értesíteni kell ügyfélszolgálatunkat, legkésőbb 1 munkanapon belül. Utólagos (2 munkanapnál régebbi) reklamációt az üzemeltető nem fogad el, a törött termékeket nem cseréli ki.

Fizetési Feltételek

 

Az ajándék gyártás megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében a a futárnak az átvételkor kell megfizetni.

Tulajdonjog fenntartás

 

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig az ÜZEMELTETŐ az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Szavatosság

 

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg az ajándékkészítés műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és az ÜZEMELTETŐ az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. Minden elkészített termékre a jótálás 1 év.

Felelősség

 

Az adatoknak a Megrendelő, vagy más az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az ÜZEMELTETŐ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság

 

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A megrendelő a regisztrációval automatikusan feliratkozik az ÜZEMELTETŐ hírlevelére. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETŐ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETŐ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Az ÜZEMELTETŐ a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelő az adatait a munkáknak a részére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Az üzemeltető a megrendelő adatait maximum 5 évig tárolja. A megrendelő adataithoz kizárólag az ügyvezető és a back office manager férhet hozzá. Részletes adatvédelmi nyilatkozat itt olvasható.

Szerzői jogok, büntetőjog

 

A továbbított képadatok tartalmáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megbízással szavatosságot vállal az ÜZEMELTETŐ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben az ÜZEMELTETŐ e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bűnüldöző szervnél.

Szellemi tulajdon

 

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

 

Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései irányadók. A viták eldöntésére – hatáskörtől függően - a PKKB, ill. a Fővárosi Bíróság illetékes.

Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.Hírlevél

Akciókért és egyedi ajánlatokért
kérem iratkozzon fel hírlevelünkre.


Közösségi média

Kövessen minket a következő csatornákon is.
Ne maradjon le a legfrissebbről, a részletekről.

Információk

Egyéb

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó ajándékok